måndag 28 september 2009

Hjem til Jul

Ett första produktionsmöte för den Norska långfilmsinspelning av "Hjem til Jul".
Denna produktion är förlagd mestadels till Östersund med omnejd och i ett första
skede står Manic Motion för visst förarbete och locations.
Inspelning kommer att ske under 8 veckor i slutet av 2009...Spännande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar